Affärsidé

Vi såg en potential i att utveckla de internationella leverantörskontakter vi skapat under en rad år med de kontakter vi hade inom svensk industri. Vi formulerade vår affärsidé:

Att vara den bästa affärslösningen till företag av kundspecifika komponenter.

Namnet.

När vi formulerat vår affärsidé försökte vi skapa ett företagsnamn som sa något om inriktningen. Med namnet 2B Best Business AB vill vi markera att vi vill vara bäst för våra kunder, leverantörer och oss själva.

Vi skall lyckas genom att hjälpa våra kunder och leverantörer att lyckas.

Vi är:

• ett privatägt företag som startade 2005.
• marknadsförare av ett brett sortiment av komponenter till svensk industri från samarbetspartner i fjärran östern.
• placerade i Anderstorp.
• certifierade både för kvalitet och miljö.
• från genuin småländsk företagsbygd.
• uppvuxna på industrigolvet.

Vi har varit med om skiftet från lokal till global marknad.
Vi omsatte 70 milj. 2014.
Vi ser möjligheter!!!

Verksamhetspolicy.

Ett väl fungerande verksamhetssystem på alla nivåer skall säkerställa att vi lever upp till våra kunders, vår omvärlds och våra egna högt ställda krav och förväntningar.
Ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar skall hjälpa oss nå högt ställda mål.
Vi skall följa lagar och andra krav som berör vår verksamhet.
Vi skall bland annat genom ett förtroendefullt samarbete med våra leverantörer minimera vår påverkan på miljön.
Vi skall engagera våra anställda och leverantörer i ett aktivt miljötänkande.
Vi skall mäta intern och extern kundtillfredsställelse.
Hela vår verksamhet skall vara transparant och klara genomlysning från våra intressenter.
Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier.
Vi skall integrera hälsa och säkerhet i allt vad vi gör och sträva efter en
arbetsplats som känns utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.